Skip to content

Cynnal a chadw ein rhwydwaith ffyrdd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ffyrdd a gyrru.

Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru.

Rydym yn cydweithio gyda dau asiant cefnffyrdd i sicrhau bod y gwaith cynnal a chadw hwn yn digwydd.  Yr asiantaethau yr ydym yn eu defnyddio yw SWTRA yn ne Cymru, a NMWTRA yn y gogledd a’r canolbarth. Mae’r map isod yn dangos pa ffyrdd yr ydym yn eu cynnal a’u cadw a pha asiantaeth sy’n gofalu am y ffordd honno.  

Yr awdurdodau lleol sy’n gofalu am bob ffordd arall yng Nghymru.