Skip to content

Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Anadliedydd
Ni sy’n rhedeg y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n Yfed yng Nghymru.

Os ydych wedi'ch collfarnu o drosedd yfed a gyrru, efallai y cewch wneud cwrs adsefydlu gyrwyr sy'n yfed. Os na chaiff y cwrs ei gynnig i chi pan gewch eich dedfrydu, dylech holi amdano.

Mae nifer o gwmnïau’n cynnig y cwrs yng Nghymru. Cyfeiriwch at y 'Rhestr o ddarparwyr cymeradwy ar gyfer pob rhanbarth'. Fel arall, gallwch chwilio am eich cwrs lleol ar wefan Gov.UK (dolen allanol).

Y cwrs

  • gan ei fod yn gweithio. Mae ymchwil yn dangos yn glir bod mynd ar y cwrs yn lleihau’r tebygolrwydd o aildroseddu’n sylweddol
  • Gan y gall leihau’ch gwaharddiad gyrru hyd at 25%
  • Gan y gall leihau premiwm eich yswiriant

Cost

Cost y cwrs fydd rhwng £150 – £250, yn dibynnu ar y darparwr. Mae rhai darparwyr yn cynnig gostyngiadau os ydych ar fudd-daliadau ac mae’n bosib y gallwch dalu fesul tipyn.

Faint o amser y cwrs

Fel arfer, 3 diwrnod ar wahân dros gyfnod o 14 diwrnod neu fwy.

Darllenwch y daflen am ragor o wybodaeth am y cwrs.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Taflen am y cwrs (Maint ffeil: 58KB)