Skip to content

Prosiectau

Rydym yn gweithio gyda Trenau Arriva Cymru a Network Rail i wella’r rheilffyrdd yng Nghymru.

Mae’r prosiectau hyn yn cynnwys:

  • gwella’r rheilffyrdd er mwyn lleihau oedi ac i sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gael
  • ailagor hen reilffyrdd ar gyfer teithwyr
  • adeiladu gorsafoedd newydd
  • sicrhau bod gorsafoedd yn fwy hygyrch a diogel.

Mae gennym ffyrdd gwahanol o ariannu prosiectau yng Nghymru:

  • prosiectau sy’n cael eu hariannu a’u cyflenwi gan yr Adran Drafnidiaeth a Network Rail
  • prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac yn cael eu cyflenwi gan  Network Rail
  • prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac yn cael eu cyflenwi gan Lywodraeth Cymru

Defnyddiwch y map i weld pa brosiectau sydd ar y gweill gennym ar hyn o bryd a pha brosiectau rydym eisoes wedi’u cwblhau ym mhob rhanbarth.

Map of Wales showing train lines split into regions. Y Gogledd a'r Gororau Y Canolbarth a'r Gororau Rheilffordd Calon Cymru Y De-orllewin Y De-ddwyrain a'r Gororau