Skip to content

TrawsCymru

Dolenni perthnasol

Mae fflyd newydd o fysiau yn cael eu lansio gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Ngwbert ger Aberteifi heddiw [dydd Gwener 3 Gorffennaf].
Mae cynllun newydd yn cynnig cyfle i'r 110,000 o bobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru arbed traean ar bris tocyn bws oedolyn.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
TrawsCymru

Fel rhan o'n hymrwymiad i gysylltu ardaloedd strategol, rydym yn cyllido rhwydwaith o fysiau teithiau hir.

Mae’r rhwydwaith hwn yn cludo bron 1.5 miliwn o deithwyr bob blwyddyn.

Mae brand TrawsCymru® ar y bysiau, sydd â lloriau isel ac sy'n hawdd mynd iddynt. Mae gan bob bws seddi cyfforddus a mynediad i'r we am ddim i sicrhau taith bleserus.

Yn y prif gyfnewidfeydd, mae bysiau TrawsCymru yn cysylltu â bysiau a gwasanaethau rheilffordd eraill, ac mae tocynnau 'trwodd' ar gael er mwyn i bobl fedru teithio ar wasanaethau bws a gwasanaethau trên.

Llwybrau teithio

Mae gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd i’w gweld ar wefan TrawsCymru. Mae'r rhain yn cynnwys y llwybrau canlynol:

  • T1: Aberystwyth – Llanbedr Pont Steffan – Caerfyrddin
  • T2: Aberystwyth – Dolgellau – Porthmadog – Caernarfon – Bangor
  • T3: Wrecsam – Llangollen – Y Bala – Dolgellau – Abermo
  • T4: Y Drenewydd – Aberhonddu – Merthyr Tudful – Caerdydd
  • T5: Aberystwyth – Aberteifi – Abergwaun – Hwlffordd
  • T9: Gwennol Maes Awyr Caerdydd

TrawsCymru services

Adolygiad

Comisiynodd y Gweinidog Sefydliad Bevan i gynnal adolygiad o’r rhan y buom ni yn ei chwarae wrth ddatblygu rhwydwaith bysiau TrawsCymru. Bu Sefydliad Bevan yn ystyried safbwyntiau pobl sy’n defnyddio bysiau, ynghyd â barn cwmnïau bysiau a rhanddeiliaid eraill. Nodwyd casgliadau’r Sefydliad yn yr Adolygiad o TrawsCymru.

Lawrlwytho Dogfen