Skip to content

Tacsis a cherbydau hurio preifat

Mae tacsis a cherbydau hurio preifat yn rhan hanfodol o’r system drafnidiaeth gyhoeddus. Maent yn ategu’r system drafnidiaeth gyhoeddus ac yn sicrhau cynhwysiant cymdeithasol, yn enwedig i bobl anabl.

Yr awdurdodau lleol yng Nghymru sy’n gyfrifol am roi trwydded i’r cerbydau a’r gyrwyr o dan sylw yn eu hardaloedd lleol. Ar hyn o bryd, mae gan dros 9000 o yrwyr yng Nghymru drwydded i yrru tacsi a cherbydau hurio preifat yma. Mae dros draean o’r gyrwyr hynny wedi’u lleoli yng Nghaerdydd ac Abertawe.

Mae’r awdurdodau lleol yn mynd ati mewn ffyrdd gwahanol i drwyddedu cerbydau. Cânt eu cynghori i ddilyn dogfen a gyhoeddwyd gan yr Adran Drafnidiaeth sef best practice guidance on taxi and private vehicle licensing (dolen allanol - Saesneg yn unig).