Skip to content

Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r panel cynghori hwn yn rhoi cyngor arbenigol i Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ar faterion sy'n effeithio ar ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae’r panel yn disodli'r Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus a gafodd ei adolygu yn 2013. Mae’r adroddiadau a baratowyd ac a gomisiynwyd gan y Pwyllgor hwnnw ar gael i’w lawrlwytho isod.

Yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn, bydd y Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus yn dwyn ynghyd sefydliadau sydd â phrofiad ac arbenigedd o ddelio â materion trafnidiaeth gyhoeddus neu ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus. Bydd hefyd yn darparu cyngor ynghylch:
  • materion a gafodd eu cyfeirio gan y Gweinidog
  • materion sy'n effeithio ar ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus y mae aelodau'r Panel yn ymwybodol ohonynt
  • tystiolaeth o ran profiad defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.