Skip to content

Metro Gogledd-ddwyrain Cymru

Dolenni perthnasol

Heddiw, rhannodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith,  ei weledigaeth ar gyfer gwella trafnidiaeth yn y Gogledd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn awyddus i wella’r system drafnidiaeth ar draws rhanbarth gogledd Cymru.

Mae gwella gwasanaethau trafnidiaeth a’r seilwaith trafnidiaeth o fewn Gogledd Cymru ac ar draws y ffin yn un o flaenoriaethau’r Llywodraeth ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Bydd ein rhwydwaith trafnidiaeth integredig arfaethedig yn cysylltu pobl a chymunedau, busnesau a gwasanaethau.

Rydym yn awyddus i sicrhau y bydd Metro Gogledd-ddwyrain Cymru yn annog datblygu economaidd a chyflogaeth o fewn y rhanbarth. Bydd yn hwyluso’r broses o droi’n gymdeithas carbon isel a all ymdopi â’r newid yn yr hinsawdd.

Rydym eisoes yn gweithio ar nifer o gynlluniau gwella allweddol gan gynnwys cynlluniau trafnidiaeth integredig, cynlluniau rheilffordd a chynlluniau ffordd.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Symud Gogledd Cymru Ymlaen (Maint Ffeil: 1.84 MB)