Skip to content

Trafnidiaeth gyhoeddus

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: trafnidiaeth gyhoeddus.

Bws newydd yn Abertawe.

Mae gwella'n system drafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol bwysig er mwyn cyflawni'n nod o wella ansawdd bywyd pobl Cymru.

Gwybodaeth am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am amserlenni ac adnoddau cynllunio teithiau ar gyfer gwasanaethau bws a thrên ledled Cymru. 

Gallwch gysylltu â nhw drwy un ai ei ffonio ar 0800 464 0000 (rhadffôn), clicio ar www.traveline.cymru (dolen allanol) neu lawrlwytho’r ap ar gyfer ffonau symudol sy’n rhad ac am ddim.

I gael gwybodaeth am unrhyw broblemau teithio ar y rheilffordd, ewch i wefan Gwybodaeth Fyw am Wasanaethau Trenau Arriva Cymru (dolen allanol) neu i dudalen broblemau National Rail (dolen allanol). Gallwch hefyd ffonio National Rail Enquiries ar 08457 484950.