Skip to content

Cronfa Datblygu Porthladdoedd 2017-18

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: porthladdoedd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae gan borthladdoedd Cymru swyddogaeth hollbwysig o safbwynt cefnogi nifer o ymrwymiadau allweddol Symud Cymru Ymlaen.

 Mae'r rhain yn cynnwys:

  • hyrwyddo Cymru er mwyn denu buddsoddiad o'r tu mewn i'r DU ac o amgylch y byd, a helpu i sbarduno allforion i farchnadoedd newydd a phresennol 
  • hybu Twf Gwyrdd er mwyn creu swyddi cynaliadwy ar gyfer y dyfodol
  • cefnogi'r gwaith o ddatblygu mwy o brosiectau ynni adnewyddadwy 
  • cefnogi'r gwaith o ddatblygu busnesau twristiaeth Cymru.
Mae £2 filiwn ar gael i borthladdoedd Cymru ar gyfer cefnogi'r ymrwymiadau hyn yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18 drwy'r Gronfa Datblygu Porthladdoedd. Dyfarnwyd oddeutu £ 800,000 ar gyfer y gyfran gyntaf o geisiadau, ac mae oddeutu £ 1.2m ar gael i borthladdoedd wneud cais ar sail gystadleuol.

Rydym eisiau creu cyfle i borthladdoedd mor amrywiol â phosibl o bob rhan o Gymru elwa ar y gronfa.

Mae'r canllawiau sydd ynghlwm yn cynnwys rhagor o wybodaeth. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau i Lywodraeth Cymru yw 08 Medi 2017

Lawrlwytho Dogfen

Microsoft Word document
Ffurflen gais (Maint Ffeil: 199KB)