Skip to content

Arweiniad ar arfarnu a chynllunio trafnidiaeth Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r 'Arweiniad ar arfarnu a chynllunio trafnidiaeth Cymru' yn cael ei ddefnyddio i arfarnu prosiectau yng Nghymru.

Mae'n rhaid i bob menter trafnidiaeth gael ei arfarnu gan ddefnyddio'r canllaw hwn yn ystod y cyfnod cynllunio, i sicrhau eu bod yn ystyried yr economi, yr amgylchedd a chymdeithas.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysyllwch â'r Is-adran Polisi, Cynllunio a Phartneriaethau Trafnidiaeth ar weltag@wales.gsi.gov.uk.