Skip to content

Cynlluniau a strategaethau trafnidiaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym am wella trafnidiaeth er mwyn sicrhau bod Cymru wedi'i chysylltu â lleoedd eraill, i wella'r economi, ac i ddiogelu ein hamgylchedd.

Mae 'Strategaeth drafnidiaeth cymru' yn pennu ein prif amcanion er mwyn gwella trafnidiaeth.

Rydym yn gweithredu 'Strategaeth drafnidiaeth cymru' trwy ein polisïau a'n rhaglenni. Mae'r 'Cynllun cyllid trafnidiaeth cenedlaethol' yn pennu ein blaenoriaethau o ran cyflenwi. Mae awdurdodau lleol yn pennu eu blaenoriaethau ym maes tranfidiaeth yn eu cynlluniau trafnidiaeth lleol. Mae canllawiau ar ddatblygu'r cynlluniau trafnidiaeth lleol ar gael.