Skip to content

Cyllid ar gyfer cludo’n well

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cludo nwyddau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae cludo nwyddau ar y rheilffyrdd yn fwy cynaliadwy na’u cludo ar y ffyrdd.

Mae 2 fath o gymorth i helpu cwmnïau i gludo nwyddau ar drên.

Grant Cyfleusterau Cludo Nwyddau

Grant gan Lywodraeth Cymru yw hwn i helpu cwmnïau gyda chostau cyfalaf darparu cyfleusterau cludo nwyddau ar y rheilffyrdd.

Gellir ei ddefnyddio i dalu am gostau datblygu cyfleusterau trin nwyddau ar y rheilffyrdd a gellir ei ddefnyddio hefyd i ailfuddsoddi mewn cyfleusterau sy’n bod eisoes.

Cymorth Refeniw Newid Modd

Cynllun grant yw’r Cymorth Refeniw Newid Modd (MSRS) sy’n cael ei weinyddu gan yr Adran Drafnidiaeth. Rydym yn rhoi cyfraniad ariannol at y grant hwn, ar gyfer cludo nwyddau yng Nghymru.

Mae’r cynllun yn helpu cwmnïau gyda’r costau sy’n gysylltiedig â chludo nwyddau ar y rheilffyrdd yn lle’r ffyrdd. Mae’r cynllun yn ymwneud â:

  • symud containers rhyngfoddol ar y rheilffyrdd
  • symud nwyddau mawr ar y rheilffyrdd
Dysgwch fwy am y grant hwn ar wefan Gov.uk.