Skip to content

Gwasanaeth awyr rhwng Ynys Môn a Chaerdydd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: hedfan a meysydd awyr.

Dolenni perthnasol

Fe welwch yma ddau adroddiad ar y Gwasanaeth Awyr o fewn Cymru.

Rydym yn ariannu gwasanaeth awyr rhwng Ynys Môn a Chaerdydd.

Gwnaethom sefydlu’r gwasanaeth yn 2007 am ein bod wedi ymrwymo i wella’r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y gogledd a’r de. Mae’r gwasanaeth yn cefnogi datblygiad economaidd y gogledd-orllewin ac mae’n helpu i uno Cymru’n economaidd, yn gymdeithasol ac yn wleidyddol.  

Cyfanswm y teithiau rhwng mis Ebrill 2015 a Mawrth 2016 yn ôl gweithredwyr y gwasanaeth oedd 10,039. Y ffigur a gofnodwyd gan y CAA ar gyfer yr un cyfnod oedd 7,338.

Rydym yn parhau i weithio gyda’r cwmni a Meysydd Awyr Caerdydd ac Ynys Môn i nodi unrhyw wahaniaethau.

Rydym ar hyn o bryd yn cynnal arolwg o Wasanaeth Awyrennau Intra Air i ddeall mwy am y galw gan deithwyr ac i edrych am ffyrdd o wneud pethau yn wahanol..

Am y gwasanaeth

Eastern Airways sy’n rhedeg y gwasanaeth ar hyn o bryd. Mae’n cynnig 2 daith yn ôl ac ymlaen bob diwrnod gwaith – yn y bore ac yn hwyr y prynhawn.

I gael mwy o wybodaeth am amserau’r hediadau, argaeledd ac i archebu tocynnau ewch i wefan www.easternairways.com (dolen allanol, Saesneg yn unig) neu ffoniwch 08703 669100.