Skip to content

Gwasanaethau Awyr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: hedfan a meysydd awyr.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r diwydiant hedfan yn bwysig iawn i ddatblygu economi Cymru.

Rydym wedi datblygu papur interim ar hedfan sy'n darparu'r fframwaith ar gyfer ein camau gweithredu i gefnogi datblygiad awyrennau yng Nghymru.

Byddwn yn cadw'r papur dan sylw i gadw i fyny gyda datblygiadau diweddaraf.