Skip to content

Ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Hoffem glywed eich barn ynghylch dyfodol ymchwil ac arloesedd yng Nghymru.

Bydd Adolygiad Reid yn pennu cryfderau o ran ymchwil ac arloesedd yng Nghymru ac yn nodi sut y gallant gael eu hatgyfnerthu er mwyn cefnogi busnesau, cymunedau a'r llywodraeth. 


Mae'r adolygiad hwn yn adeiladu ar waith a wnaed mewn adolygiadau diweddar ynghylch cyllid myfyrwyr a chyllido gan yr Athro Syr Ian Diamond ac ynghylch addysg ôl-orfodol yng Nghymru gan yr Athro Ellen Hazelkorn.

Hoffem glywed eich barn ynghylch adolygiad a fydd yn gwneud y canlynol:

  • dadansoddi gweithgarwch ym maes ymchwil ac arloesedd yng Nghymru
  • pennu patrymau a themâu o safbwynt datblygu busnesau a gwasanaethau cyhoeddus sy'n ddibynnol ar ymchwil ac arloesedd
  • ystyried sut y gellir sicrhau bod gweithgareddau a chynlluniau presennol yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015.
Manteisiwch ar y cyfle hwn i fynegi eich barn drwy gwblhau ein harolwg ar-lein (dolen allanol).

Gall copïau o'r dystiolaeth lafar a gyflwynwyd gael eu darparu ar gais drwy anfon neges at y cyfeiriad e-bost canlynol: ReidReview@wales.gsi.gov.uk.