Skip to content

Adolygiad Reid

Dolenni perthnasol

Heddiw, roedd Julie James, Arweinydd y Tŷ, wedi croesawu Adolygiad Reid o'r maes ymchwil ac arloesi a ariennir gan Lywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Adolygiad o ymchwil ac arloesedd a ariennir gan y llywodraeth yng Nghymru

Gofynasom i'r Athro Graeme Reid o Goleg y Brifysgol Llundain i ymgymryd â'r adolygiad hwn. Mae'n edrych ar weithgarwch ymchwil ac arloesi a sut y dylid ei ariannu yng Nghymru.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Adolygiad Reid (Maint ffeil: 4.12MB)