Skip to content

Datblygu ymchwil yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Heddiw (dydd Mercher, 9 Medi) cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth, Edwina Hart, ei bod wedi sicrhau dros £17m ar gyfer denu 90 cymrawd ymchwil newydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae gwyddoniaeth yng Nghymru o ansawdd fyd-eang – mae dros dri chwarter o’r ymchwil sy’n cael ei gynnal yn ein Prifysgolion yn cael ei ystyried yn ymchwil o safon fyd-eang neu’n ryngwladol ragorol.

Mae adeiladu cymuned wyddonol gref a llwyddiannus yng Nghymru yn un o nodau craidd Llywodraeth Cymru. Rydym yn ariannu nifer o raglenni er mwyn datblygu capasiti ein sylfaen ymchwil.

Sêr Cymru

Mae rhaglen Sêr Cymru (Stars Wales) yn denu unigolion dawnus ym maes gwyddoniaeth i swyddi ymchwil yng Nghymru.

Ymrwymodd cam cyntaf ein rhaglen Sêr Cymru (“Stars Wales”) hyd at £50 miliwn er mwyn denu cadeiryddion ymchwil pwysig i Brifysgolion Cymru.  Hyd yma, mae’r cynllun wedi penodi 4 o academyddion byd enwog.  Hefyd, roedd cam gyntaf rhaglen Sêr Cymru’n cefnogi’r gwaith o ddatblygu tair rhwydwaith ymchwil genedlaethol ym mhob un o’n meysydd ‘her fawr’: gwyddorau bywyd ac iechyd; carbon isel, ynni a’r amgylchedd ac uwch beirianneg a deunyddiau.

Rydym nawr yn lansio ail gam Sêr Cymru.  Mae £60 miliwn wedi cael ei ymrwymo i’r cam hwn ac mae’n cynnwys nifer o fentrau newydd er mwyn cryfhau capasiti grwpiau ymchwil prifysgolion blaengar Cymru.  Nod y mentrau hyn yw denu gwyddonwyr sydd un ai ar ddechrau eu gyrfaoedd, ynghanol eu gyrfaoedd neu’r rheini sy’n cael seibiant gyrfa i swyddi ymchwil yng Nghymru.