Skip to content

MANUMIX

Nod MANUMIX yw gwella’r gymysgedd o ran polisi ym maes gweithgynhyrchu uwch ar lefel ranbarthol drwy werthuso a dysgu am bolisi.

Mae tîm Arloesi Llywodraeth Cymru wedi ymuno â chonsortiwm MANUMIX ar y cyd â Gwlad y Basg (Innobasque a Llywodraeth y Basg), Lithiwania (MOSTA) a Piedmont (Finpiemonte) er mwyn dysgu o waith arloesi timau eraill o safbwynt polisïau ym maes gweithgynhyrchu uwch. Mae’r consortiwm yn derbyn cefnogaeth arbenigol gan Orkestra.

Mae’r holl ranbarthau sy’n rhan o’r gwaith wedi dewis gweithgynhyrchu uwch fel eu strategaethau ymchwil ac arloesi ar gyfer Arbenigo Craff (RIS3).

Yn ystod cam gweithredu RIS2 mae rhanbarthau’n ymdrin â chymysgedd o bolisïau sy’n cyfuno polisїau blaenorol sy’n seiliedig ar ddulliau gweithredol a systemig gyda seiliau rhesymegol newydd sydd ynghlwm wrth flaenoriaethau thematig a rhanbarthol Gweithgynhyrchu Uwch. Bydd MANUMIX yn mynd i’r afael â’r sefyllfa gymhleth hon.

Mae gan MANUMIX gyllideb o of €937,661.00 a daw €778,978.95 o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ar gyfer 2014-2020 drwy raglen Interreg Ewrop.

Rhagor o wybodaeth: http://www.interregeurope.eu/manumix/ (Saesneg yn unig - dolen allanol).