Skip to content

Arloesi

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Dyma ein strategaeth arloesi ar gyfer Cymru.

Mae Arloesi Cymru yn nodi 5 thema allweddol y gall arloeswyr yng Nghymru ganolbwyntio arnynt:

  • gwella cydweithrediad

  • hyrwyddo diwylliant o arloesi

  • rhoi cefnogaeth hyblyg a chyllid ar gyfer arloesi

  • arloesi yn y llywodraeth

  • blaenoriaethu a chreu màs critigol.

Cefndir

Yn 'Gwyddoniaeth I Gymru' sef ein strategaeth wyddoniaeth, argymhellwyd y dylem gael strategaeth I fasnacheiddio Ymchwil a Datblygu ac arloesi.

Yn dilyn hyn, gwnaethom Gais am Dystiolaeth gan wahodd rhanddeiliaid i nodi sut y gallai arloesi gyfrannu at wella lles a rhagolygon economaidd pobl Cymru.

Er mwys troi'r syniadau a ddaeth i law drwy'r ymatebion yn strategaeth, caswom gyngor gan grŵp gorchwyl a gorffen sy'n cynnwys cynrychiolwyr profiadol. Mae'r rhain yn cynnwys busnesau back a mawr, prifysgolion a sefydliadau DU ym maes arloesi.

Y canlyniad yw Arloesi Cymru, ac mae'n newid cyfeiriad o ran y ffordd y bydd Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid arloesi yn mynd i'r afael â'r mater yn y dyfodol.

I sicrhau bod Arloesi Cymru yn datblygu, rydym wedi mabwysiadu methodoleg arbenigo craff, ac, fel Gwyddoniaeth i Gymru, mae'r dull hwnnw'n cydnabod ein cryfderau ac yn diffinio ein blaenoriaethau ar gyfer ymchwil ac arloesi yn y dyfodol.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Arloesi Cymru (Maint ffeil: 1.8MB)
PDF Document (MFS)
Astudiaethau achos (Maint ffeil: 14MB)