Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
07/12/18

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

29/11/18

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb newydd o allbwn cynlluniau ffermydd gwynt (dros 5 MegaWat) yng Nghymru sy'n cael eu hystyried, sydd wedi cael cymeradwyaeth neu sy'n weithredol.