Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016)

Dolenni perthnasol

Mae'r ddogfen hon yn hoelio sylw ar arferion da llunio Datganiadau Dylunio a Mynediad (DAS) yng Nghymru.
Canllaw ymarferol i awdurdodau cynllunio lleol ac i ddatblygwyr ar gynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy.
Ymchwil ar effeithlonrwydd y datganiadau dylunio a mynediad fel rhan o’r broses ymgeisio am ganiatâd cynllunio.
Mae’r canllaw hwn yn helpu’r diwydiant datblygu i ddadansoddi safle a chyd-destun er mwyn cefnogi cynigion datblygu o bob math a maint.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae TAN 12 yn darparu canllawiau ar ddylunio da drwy’r broses gynllunio.

Mae’n rhoi cyngor a gwybodaeth ar nifer o feysydd cysylltiedig, gan gynnwys diffinio dylunio at ddibenion cynllunio, ystyriaethau wrth ddylunio, megis mynediad, polisïau a chyngor ar ddylunio gan awdurdodau cynllunio lleol, y broses o baratoi datganiadau dylunio a mynediad a gwybodaeth ar sut i sicrhau adeiladau cynaliadwy.

Lawrlwytho Dogfen