Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2005

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-01-05 Ffeilio Dogfennau'r Gofrestr Gynllunio yn Electronig - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Datblygu Cyffredinol) 1995 (OS 1995 Rhif 419)

01/05/05
Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn diwygio Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, mewn perthynas â’r hyn ddylid ei roi ar y gofrestr gynllunio.