Skip to content

Araith gan Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfwyio, i'r gynhadledd flynyddol 2014 y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bu'r Gweinidog yn siarad yn y gynhadledd ar 4 Mehefin 2014 gan esbonio sefyllfa ddiweddaraf y Bil Cynllunio (Cymru) drafft ac agenda 'Cynllunio Cadarnhaol'.

Mae Bil Cynllunio Cymru a 'Chynllunio Cadarnhaol' yn gosod y sylfeini i system gynllunio gydnerth fydd yn arwain at dwf, swyddi a seilwaith sydd eu hangen ar gymunedau Cymru.