Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau

llyfrynnau Nodyn Cyngor Technegol Mwynau
Mae'r polisi cynllunio mwynau a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru wedi'i ategu gan Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau (MTANs).

Dylai awdurdodau cynllunio mwynau yng Nghymru ystyried Polisi Cynllunio Cymru, MTANs a chylchlythyrau wrth baratoi cynlluniau datblygu.

Fel arfer bydd yr arweiniad hwn yn bwysig wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio unigol a cheisiadau adolygu mwynau. Bydd Gweinidogion Cymru a'r Arolygwyr Cynllunio'n ei ystyried wrth benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio sydd wedi'u galw i mewn.

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1: Agegiadau

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1: Agegiadau (Mawrth 2004)

20/01/09
Mae’r MTAN hwn yn darparu canllawiau ar y mecanweithiau ar gyfer cyflawni polisi ar gyfer echdynnu agregau gan awdurdodau cynllunio mwynau a'r diwydiant agregau.
 

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 2: Glo (Ionawr 2009)

20/01/09
Mae’r MTAN hwn yn darparu canllawiau ar y mecanweithiau ar gyfer cyflawni polisi ar gyfer cloddio am lo.