Skip to content

Cyflenwi tai fforddiadwy gan ddefnyddio Cytundebau Adran 106: Cyfarwyddyd Ymarfer

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Arf yw'r Cyfarwyddyd Ymarfer hwn, ynglŷn â Chytundebau Adran 106, i gynorthwyo Awdurdodau Cynllunio Lleol (ACLl'au) i gyflenwi rhagor o dai fforddiadwy drwy'r gyfundrefn gynllunio.
Ei nod yw cynorthwyo ACLl'au i wella'r modd y mae Cytundebau Adran 106 yn cael eu datblygu, eu cyd-drafod a'u gweithredu.