Skip to content

Inswleiddio Waliau Allanol Solet: Arweiniad Cynllunio i Ddeiliaid Tai

Dolenni perthnasol

Taflenni ar gyfer deiliaid tai, cymunedau a busnesau ar faterion cynllunio wrth ystyried gosod technolegau ynni adnewyddadwy bach a lleol.
Llwythwch ein canllaw ar sut i wella’ch cartref i’ch helpu i arafu’r newid yn yr hinsawdd.
Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer.
Canllawiau i’ch helpu i ddeall yr hawliau datblygu a ganiateir ar eich cartref.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gall y daflen hon eich helpu i ystyried materion yn ymwneud â gosod deunydd inswleiddio allanol ar waliau solet eich cartref, gan gynnwys y rheoliadau cynllunio cyfredol.

Gallwch leihau eich ôl troed carbon a’ch biliau ynni drwy ddilyn mesurau arbed ynni, fel inswleiddio waliau solet yn allanol.

Mae’r daflen hon yn cynnwys yr hyn y dylech ei ystyried cyn inswleiddio waliau allanol, y rheoliadau cynllunio cyfredol a sut y gallwch leihau unrhyw effaith bosibl. Mae’r daflen hefyd yn cynnwys manylion ynghylch cyllid ac yn nodi lle y gallwch gael rhagor o wybodaeth.