Skip to content

Cyfarwyddyd Ymarfer: Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel mewn Adeiladau

Dolenni perthnasol

Enghreifftiau o’r modd y mae pobl wedi lleihau ôl troed carbon adeiladau drwy ddefnyddio technolegau Adnewyddadwy a Charbon Isel.
Taflenni ar gyfer deiliaid tai, cymunedau a busnesau ar faterion cynllunio wrth ystyried gosod technolegau ynni adnewyddadwy bach a lleol.
Rydym eisiau lleihau’r allyriadau CO2 yng Nghymru. Rydym yn ceisio defnyddio mwy o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu ein hynni.
Diben y Cyfarwyddyd hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol i benderfynu ar geisiadau i gynnal datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gall y canllaw technegol hwn eich helpu i weld sut y gallwch leihau ôl troed carbon o adeilad newydd, estyniad neu adnewyddiad drwy ddefnyddio technolegau adnewyddadwy a charbon isel yn y broses gynllunio.

Mae’r canllaw hwn wedi ei anelu at:

  • Benseiri;
  • Cynllunwyr;
  • Datblygwyr;
  • Eraill.

Mae’r cyfarwyddiadau ymarfer yn cael eu cefnogi gan astudiaethau achos sydd wedi cynnwys technolegau ynni carbon isel neu adnewyddadwy yn eu prosiectau. Gellir gweld y rhain o dan dolenni perthnasol.

Mae’r canllaw hwn yn cyd-fynd â’n taflenni ar gyfer cartrefi, busnesau a chymunedau ‘Cynhyrchu Eich Ynni eich Hun’.