Skip to content

Siart Fframwaith Perfformaid - Ionawr - Mawrth 2018

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ionawr i Fis Mawrth 2018.
Mae'r Fframwaith Perfformiad yn nodi perfformiad da y rhanddeiliaid sy'n darparu gwasanaeth cynllunio i Gymru, yn ogystal â chyfleoedd i wella.

Lawrlwytho Dogfen