Skip to content

Arolwg Chwarterol Rheoli Datblygu (Hydref - Rhagfyr 2010)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwybodaeth ystadegol ar gyfer ceisiadau cynllunio.
Pwrpas proses y ffurflenni chwarterol Rheoli Datblygiad yw casglu ystadegau i fonitro perfformiad Rheoli Datblygiad awdurdodau cynllunio lleol.