Skip to content

Arolwg Chwarterol Rheoli Datblygu (Gorffennaf - Medi 2014)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwybodaeth ystadegol am y modd y mae awdurdodau cynllunio lleol yn ymdrin â cheisiadau cynllunio.

Rydym yn cynnal arolwg o wasanaethau Rheoli Datblygu awdurdodau cynllunio lleol bedair gwaith y flwyddyn. Mae hyn yn ein galluogi i fonitro a dadansoddi ansawdd a chyflymder penderfyniadau cynllunio. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon ar gyfer:

  • Rhannu arferion gorau
  • Gwella gwasanaethau
  • Newid y system gynllunio yn y dyfodol.