Skip to content

Y Fframwaith Perfformiad Cynllunio - Disgrifiad Manwl o Ddangosyddion a Thargedau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ddogfen yma yn nodi dangosyddion a  thargedau y Fframwaith Perfformiad Cynllunio, a fydd yn sail ar gyfer Adroddiad Perfformiad Blynyddol yr awdurdodau cynllunio lleol.