Skip to content

Adroddiad Blynyddol Perfformiad Cynllunio 2016-17

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae hwn yn adroddiad sydd yn crynhoi perfformiad gwasanaethau cynllunio yng Nghymru dros y flwyddyn ariannol 2016-17.

Mae gofyn i randdeiliaid o fewn gwasanaeth cynllunio Cymru gyhoeddi adroddiad blynyddol yn disgrifio eu perfformiad yn erbyn safonau gwasanaeth a bennir yn Fframwaith Perfformiad Cynllunio Llywodraeth Cymru. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi casgliadau Adroddiadau Perfformiad Blynyddol yr awdurdodau cynllunio lleol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-17 a hefyd yn ystyried perfformiad Llywodraeth Cymru, ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru, o safbwynt ymdrin ag achosion cynllunio.

Lawrlwytho Dogfen