Skip to content

Review of Wind Farm Developer Interest in Wales

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r adroddiad hwn yn darparu tyshplaeth o ddiddordeb datblygwr trwy grynhoad gan ddata-bas o geisiadau cynllunio cyfoes ar ffermydd gwynt ar y tir.
Adroddiad gan Arup a gomisiynwyd gan Is-adran Cynllunio Llywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Ebrill 2007. Mae ynddo gasgliad o ddata am ffermydd gwynt ar y tir yn yr Ardaloedd Chwilio Strategol a'r tu allan iddynt. Diffinnir yr ardaloedd hynny yn Nodyn Cyngor Technegol 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy.