Skip to content

Categoreiddio defnydd a rheoli newid: Adolygiad cynllunio

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ymchwil cynllunio.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwaith ymchwil ar ddiwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 a'r hawliau datblygu a ganiateir cysylltiedig ar gyfer Cymru.

Roedd adroddiad y Grŵp Cynghori Annibynnol 'Tuag at Ddeddf Gynllunio i Gymru: Sicrhau System Gynllunio Effeithiol' yn argymell y dylid caniatáu i'r system gynllunio ganolbwyntio mwy ar gynigion datblygu mwy cymhleth. Roedd yn nodi'r posibilrwydd i ddatblygiadau llai fod yn rhydd o'r angen am ganiatâd cynllunio.
 
Roedd Llywodraeth Cymru yn derbyn mewn egwyddor argymhellion y Grŵp Cynghori Annibynnol, gan wneud newidiadau cynhwysfawr i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995. Roedd hyn yn golygu ymestyn hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer datblygu i ddeiliad tai a defnydd tir annomestig penodol.

I ategu'r gwaith hwn, comisiynodd Llywodraeth Cymru Brifysgol Gorllewin Lloegr (UWE) i gynnal adolygiad o Orchymyn Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 a'r hawliau datblygu cysylltiedig a ganiateir.

Mae'r argymhellion sy'n codi o'r adolygiad yn cael eu hystyried yn adran 2 y ddogfen ymgynghori hon (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen

Open Document Spreadsheet
Matrics Dadansoddi Effaith A (Maint Ffeil: 26.5KB)
Open Document Spreadsheet
Matrics Dadansoddi Effaith A (Maint Ffeil: 18.9KB)
Open Document Spreadsheet
Matrics Dadansoddi Effaith C (Maint Ffeil: 20.4KB)
Open Document Spreadsheet
Matrics Dadansoddi Effaith D (Maint Ffeil: 15.1KB)