Skip to content

Asesiad ynni o Ardaloedd Chwilio Strategol am safleoedd ynni gwynt o dan TAN 8

Dolenni perthnasol

Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
Rydym eisiau lleihau’r allyriadau CO2 yng Nghymru. Rydym yn ceisio defnyddio mwy o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu ein hynni.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Astudiaeth ddichonolrwydd dechnegol o’r saith Ardal Chwilio Strategol arfaethedig ar gyfer ynni gwynt yw’r Asesiad Ynni.
Fe’i cyhoeddwyd yn 2005. Cafodd ei baratoi gan Garrad Hassan a Phartneriaid a’i gomisiynu gan Awdurdod Datblygu Cymru.