Skip to content

Astudiaeth i archwilio rhwystrau lleol i ddarparu tai fforddiadwy yng Nghymru wledig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn 'Cymru’n Un', gwnaethom ni ymrwymo i sicrhau bod 6,500 yn ychwanegol o dai fforddiadwy yn cael eu darparu yng Nghymru rhwng 2007 a 2011.

Mae llawer o gymunedau gwledig yng Nghymru yn wynebu problemau difrifol o ran fforddiadwyedd a’r cyflenwad tai, sy'n bygwth cynaliadwyedd conomaidd,
cymdeithasol a diwylliannol y cymunedau hyn ac yn ei gwneud yn anodd iawn i bobl leol gael hyd i lety addas.

Amcanion allweddol

  • canolbwyntio ar faterion sy'n unigryw i Gymru
  • cefnogi'r gwaith o ddatblygu polisi cynllunio
  • darparu gwybodaeth am reoli gwaith datblygu polisi cynllunio defnydd tir
  • datblygu canllawiau arferion gorau.