Skip to content

Ymchwil: Fframwaith Monitro Strategol ar gyfer y System Gynllunio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym am fesur cyfraniad y system gynllunio at ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.  Nodwyd y weledigaeth honno yn ein Cynllun Datblygu Cynaliadwy, felly comisiynwyd ymchwil i'n helpu i benderfynu sut mae mynd ati i'w gwireddu.

Amcanion yr ymchwil oedd:

  • Nodi fframwaith i'w ddefnyddio i fonitro canlyniadau datblygu cynaliadwy y system gynllunio yn effeithiol;
  • Dod o hyd i ffordd o ddefnyddio'r Ôl Troed Ecolegol fel dangosydd cyfansawdd i fesur canlyniadau datblygu cynaliadwy y system gynllunio;
  • Archwilio a deall y ffyrdd y gellir defnyddio'r Ôl Troed Ecolegol yn y system gynllunio.

Mae'r adroddiad ymchwil wedi'i rannu yn brif adroddiad ymchwil ac adroddiad ymchwil atodol. Mae'r prif adroddiad yn cynnwys yr ymchwil a'r casgliadau o ran amcan (a), ac mae'r adroddiad atodol yn rhoi gwybodaeth dechnegol am yr astudiaethau achos a ddefnyddiwyd yn y prif adroddiad ac yn cynnwys elfennau ychwanegol ar gyfer amcanion (b) a (c).

Mae'r prif adroddiad ymchwil yn cyflwyno'r casgliadau a'r fframwaith monitro strategol arfaethedig, gan gynnwys y rhestr arfaethedig o ddangosyddion i fonitro cyfraniad y system gynllunio at ddatblygu cynaliadwy.

Mae'r prif adroddiad ymchwil wedi'i ddefnyddio ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar fframwaith monitro strategol arfaethedig i fesur cyfraniad y system gynllunio at ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad cyhoeddus ar gael drwy'r ddolen ar y dde.