Skip to content

Safleoedd sydd ar Stop a Chytundebau Adran 106

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad hwn yn nodi nifer y safleoedd sydd ar stop oherwydd materion sy’n gysylltiedig â chytundeb Adran 106. Mae hefyd yn edrych ar y rhesymau pam y mae oedi yn achos y safleoedd hynny.

Mae’r adroddiad yn argymell y dylid:

  • gwella’r system cytundebau Adran 106 o ran ei thryloywder
  • hyrwyddo mwy o ymwybyddiaeth a gwybodaeth am y prosesau sy’n rhan o’r system honno
  • lleihau peth o’r oedi a geir ar hyn o bryd.

Yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2014, mae’r oedi wrth gwblhau cytundebau Adran 106 yn rhwystr wrth ddarparu tai. Comisiynwyd yr ymchwil ddilynol hon er mwyn gweld faint o ddatblygiadau sydd ar stop oherwydd cytundebau Adran 106, a hefyd er mwyn deall y rhesymau dros yr oedi hwnnw.

Daeth yr ymchwil i’r casgliad bod angen mwy nag un ateb er mwyn mynd i’r afael â’r hyn sy’n achosi oedi yng nghyd-destun cytundebau Adran 106.

Lawrlwytho Dogfen