Skip to content

Adolygiad cynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy

Dolenni perthnasol

Mae Rheoliadau Adeiladu 2010 yn berthnasol i’r gwaith o adeiladu adeiladau newydd ac addasu neu estyn adeilad presennol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r astudiaeth hon yn edrych ar y polisi cynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy a Nodyn Cyngor Technegol (TAN 22).
Cynhelir yr adolygiad yn sgil newidiadau i Ran L y Rheoliadau Adeiladu sy'n dod i rym ar 31 Gorffennaf 2014. Bydd y newidiadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol sicrhau 8% o ostyngiad mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr mewn cartrefi newydd a 20% o ostyngiad mewn adeiladau annomestig.

Mae'r adolygiad yn cwmpasu gofynion Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) a'r Cod  Cartrefi Cynaliadwy i weld os oes modd eu cynnwys ymhellach mewn Rheoliadau Adeiladu neu ganllawiau cynllunio.