Skip to content

Cynllunio ar gyfer Telathrebu Symudol: Asesiad o Hawliau Datblygu a Ganiateir yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Ar hyn o bryd, mae gan 90% o oedolion yng Nghymru ffôn symudol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ymchwil ar ddiwygio hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer seilwaith telathrebu yng Nghymru.
Cafodd yr adroddiad hwn ei gomisiynu er mwyn asesu'r posibiliadau sydd ynghlwm wrth ddiwygio hawliau presennol o ran datblygu a ganiateir ar gyfer seilwaith telathrebu symudol er mwyn gwella'r sefyllfa ar draws Cymru.  

Mae'r adroddiad yn defnyddio technegau GIS, ymchwil maes a hefyd arolwg o ddata ynghylch ceisiadau/penderfyniadau cynllunio er mwyn asesu'r gwahanol effeithiau posibl a allai fod ynghlwm wrth godi mastiau uwch.

Mae'r ymchwil yma'n bodloni un o'r ymrwymiadau a nodir yng Nghynllun Gweithredu Ffonau Symudol Llywodraeth Cymru.