Skip to content

Hawliau Datblygu a Ganiateir a Phaneli Solar Ffotofoltäig a Thermol Annomestig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar hawliau datblygu a ganiateir sydd eisoes yn bodoli ar gyfer paneli solar annomestig a ph’un ai a ydynt yn parhau i fod yn addas at y diben. Mae hefyd yn ystyried opsiynau ar gyfer eu diwygio.

Mae’r hawliau datblygu a ganiateir sy’n bodoli ar hyn o bryd yn seiliedig ar drothwy allbwn ynni sy’n ei ystyried yn gyffredinol yn rhy isel i gwrdd ag anghenion presennol ac anghenion y dyfodol. Mae’r adroddiad yn:

  • adolygu’r dulliau y mae gweinyddiaethau eraill yn y DU yn eu defnyddio wrth ymdrin â hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer paneli solar annomestig
  • edrych ar dechnoleg paneli solar sy’n bodoli ar hyn o bryd ac at y dyfodol
  • asesu a gwneud argymhellion ar dri opsiwn:
    • codi’r trothwy ar gyfer hawliau datblygu a ganiateir
    • dileu’r trothwy ar gyfer hawliau datblygu a ganiateir gan symud at ddull sy’n asesu’r effaith
    • asesu’r effaith gan roi rhybudd o flaen llaw.