Skip to content

Prosiect Ymchwil i Adolygu’r Hawliau Datblygu a Ganiateir sydd gan Weithredwyr Ffonau Symudol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cynhaliwyd yr ymchwil hwn gan Brifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste. Mae eu hadroddiad yn asesu’r opsiynau posibl i newid yr hawliau datblygu a ganiateir sydd gan weithredwyr ffonau symudol.

Maent wedi canfod consensws ymysg y diwydiant, cymunedau ac awdurdodau lleol bod angen newid y rheoliadau.

Datblygwyd opsiynau a’u profi gyda rhanddeiliaid drwy archwilio tueddiadau’r dyfodol mewn telathrebu a thrwy werthuso cyfundrefnau rheoleiddio yn y DU. Yr opsiwn y mae’r ymchwilwyr yn ei ffafrio yw diwygio’r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir er mwyn dileu’r weithdrefn cymeradwyaeth ymlaen llaw a lleihau hawliau datblygu a ganiateir.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys esboniad o’r weithdrefn cymeradwyaeth ymlaen llaw.