Skip to content

Facilitating Planning for Renewable Energy in Wales: Meeting the Target - Adroddiad Terfynol ARUP Awst 2004

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r adroddiad hwn yn ganlyniad i ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i'w chynorthwyo yn y gwaith o ail-lunio a gweithredu’r TAN 8 diwygiedig. Penodwyd Arup a'i isymgynghorwyr ym Medi 2002 i ymgymryd â’r ymchwil.