Skip to content

Gorchmynion Datblygu Lleol: Effaith ac Arfer Da

Dolenni perthnasol

Canllawiau polisi a chynllunio ymarferol ar weithredu gorchmynion datblygu lleol.
Llythyr yn egluro’r newidiadau i’r rheoliadau sy’n cynorthwyo’r defnydd o’r ffurflen cais cynllunio safonol ar-lein a gorchmynion datblygu lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r astudiaeth hon yn tynnu sylw at y cyfleoedd y gall Gorchmynion Datblygu Lleol eu cynnig, ac yn rhoi canllawiau i awdurdodau lleol ac eraill ynghylch eu creu a’u defnyddio.

Mae’r ymchwil yn nodi llwyddiannau a gwersi a ddysgwyd o’r profiad o greu Gorchmynion Datblygu Lleol yn Lloegr, lle mae hanes o’u defnyddio. Mae’r astudiaeth yn cyfeirio’n benodol at Orchmynion sy’n cael eu defnyddio ar gyfer Ardaloedd Menter a chanol trefi.  

Bydd yr astudiaeth hon yn cael ei defnyddio wrth baratoi canllawiau arfer da newydd i awdurdodau lleol ar ddatblygu a gweithredu Gorchmynion Datblygu Lleol.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Crynodeb gweithredol (Maint ffeil: 110KB)