Skip to content

Ymchwil: Adolygiad o broses cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym am wneud cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai yn fwy amserol ac yn fwy defnyddiol. Felly comisiynwyd ymchwil i edrych pa mor ddefnyddiol maen nhw ac i’r broses o’u paratoi.

Mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol Cymru baratoi cyd-astudiaethau blynyddol yn ymwneud ag argaeledd tir ar gyfer tai. Mae’r rhain yn dangos a oes ganddynt gyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.

Dyma oedd amcanion yr ymchwil:

  • asesu a yw cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i awdurdodau lleol, y Llywodraeth a busnesau;
  • asesu a yw’r broses o baratoi’r astudiaethau’n briodol o hyd a phennu cyfleoedd i’w symleiddio a’i gwneud yn fwy defnyddiol;
  • adolygu’r broses o gydgysylltu a phrofi’r astudiaethau a pharatoi cynigion am ffordd gadarn o wneud hyn yn y dyfodol;
  • asesu a yw cynnwys a fformat adroddiadau’r astudiaethau yn briodol, ac os nad yw, pennu strwythur arall ar gyfer adroddiadau yn y dyfodol.

Mae adroddiad yr ymchwil yn rhoi’r canfyddiadau ac yn nodi argymhellion ar gyfer cynnal proses y cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai  yn y dyfodol.