Skip to content

Arallgyfeirio ar Ffermydd a'r System Gynllunio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cynhaliwyd yr astudiaeth ymchwil hon gan Land Use Consultants ar y cyd â Phrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste ac Athrofa Astudiaethau Gwledig Cymru, Aberystwyth, rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2000.  Caiff ei defnyddio i adolygu polisi cynllunio yng Nghymru. 

Ei phrif bwrpas fu penderfynu sut mae'r system gynllunio yn effeithio ar ymdrechion ffermwyr ac entrepreneuriaid cefn gwlad i arallgyfeirio, ac awgrymu sut y gellir sicrhau bod y system hon o gymorth pendant i ffermwyr arallgyfeirio.