Skip to content

Ymchwil i’r methiant i adfer safleoedd glo brig yn ne Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ymchwil yn ystyried ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni cynlluniau adferiad llwyddiannus pan fo gwaith ar safleoedd glo brig yn dod i ben.

Mae’r ymchwil yn ystyried y rhwystrau i sicrhau adferiad llwyddiannus, gan gynnwys ffyrdd o ariannu cynlluniau adfer a pholisïau a strwythurau cynllunio

Mae adroddiad yr ymchwil yn darparu Llywodraeth Cymru â amcanestyniadau o’r risgiau a’r costau o adfer safleoedd glo brig gweithiol. Mae’r adroddiad yn cynnig nifer o argymhellion a all gael eu gweithredu drwy’r system gynllunio gan awdurdodau cynllunio lleol ac/neu Llywodraeth Cymru.