Skip to content

Hwyluso’r Gwaith o Gynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru: Cyrraedd y Targed – Adolygiad ARUP o Adroddiad Terfynol Mehefin 2005

Dolenni perthnasol

Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
Rydym eisiau lleihau’r allyriadau CO2 yng Nghymru. Rydym yn ceisio defnyddio mwy o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu ein hynni.
Mae'r adroddiad hwn yn ganlyniad i ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i'w chynorthwyo yn y gwaith o ail-lunio a gweithredu'r TAN 8 diwygiedig. Adroddiad Terfynol ARUP Awst 2004
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Comisiynwyd yr adroddiad i hwyluso'r gwaith o ail-lunio a gweithredu Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8 terfynol.