Skip to content

Gwerthusiad o Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ymchwil cynllunio.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ymchwil i effeithiolrwydd polisi a cyngor cynllunio ar y perygl o lifogydd.

Cafodd Nodyn Cyngor Technegol 15 ei gyhoeddi yn 2004.  Comisiynodd Llywodraeth Cymru yr ymgynghorwyr JBA Consulting i wneud asesiad annibynnol o effeithiolrwydd y ddogfen ac i ystyried oes tystiolaeth i gyfiawnhau newid neu ddiweddaru y cyngor.

Edrychodd yr ymchwil ar ystod eang o faterion gan gynnwys categorïau perygl o lifogydd; categorïau ‘agored i niwed’; rolau a chyfrifoldebau’r sefydliadau allweddol; sut mae perygl o lifogydd yn cael ei fapio; a dylunio sy’n wydn I lifogydd.