Skip to content

Pa fath o Gefn Gwlad ydym ei angen?

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r prosiect ymchwil hwn wedi i gomisiynr a i gyflawni fel rhan o Raglen Ymchwil Cynllunio Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Rhaglen wedi i sefydlu er mwyn diwallur angen i ddatblygu polisi cynllunio defnydd tir sy'n seiliedig ar dystiolaeth, o fewn cyd-destun egwyddorion a blaenoriaethau Llywodraeth y Cynulliad.